Undersøgelsen Tilbage til forsiden

Overvejelser og praktisk forløb.

Designskitse

Interviewoplæg

Forløbsrapport

Forbehold

Data (interviews).

Spørgsmål

De enkelte interviews

Sammenstillinger af:
Beskrivelser
Deltagelsens perspektiv
Enig- og uenighed

Fakta (tal)